In heel Europa

Het initiatief van de Big Jump is afkomstig van de Fransman Roberto Epple, oprichter van het European Rivers Network, ERN. Epple organiseerde al in 1995 een zwemactie in de Loire. Zeven jaar later pakte hij het grootser aan, tijdens de eerste internationale Elbe-zwemdag op 14 juli 2002. Over een afstand van duizend kilometer van de oorsprong in Tsjechië tot aan Hamburg waren er 55 zwemlocaties, waar 100.000 mensen al dan niet springend de zwemdag vierden. Toen ontstond de naam Big Jump.
Het staat iedereen vrij om op een door ERN bepaalde dag in juli een Big Jump te organiseren. In Nederland deed Stichting Reinwater dat in de eerste jarens, en ook lokaal waren er initiatieven. Vanaf 2009 zetten de Natuur en Milieufederaties de traditie voort.

Naar schatting sprongen er in 2016 in heel Europa enkele tienduizenden mensen in het water, op 163 locaties.

Zie ook de website van: European Rivers Network